ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

วันศุกร์, 30 กันยายน 2565 09:20

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 8 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อใช้เครื่องมือของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ ผู้ตรวจสอบภายในการบริหารงาน การปฏิบัติการตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับพัสดุองค์การส่วนตำบลโสกแสง

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ