การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

กิจกรรมโครงการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อปรับปรุง เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งที่ 3 และแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปี พ.ศ.2565 เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ

 

 

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ