ราคากลางโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานอาทิตย์เพื่อการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง โดยวิธีประกวดราคา (เลขที่โครงการ : 65037174228)

วันจันทร์, 18 เมษายน 2565 12:59

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ Example ราคากลางโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานอาทิตย์เพื่อการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง โดยวิธีประกวดราคา (เลขที่โครงการ : 65037174228)

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ