ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9

วันศุกร์, 02 กันยายน 2565 10:52

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ Example ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9  โดยวิธีเจาะจง

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ