ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโพนแอวขัน

วันพุธ, 31 สิงหาคม 2565 11:03

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ Example ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโพนแอวขัน  โดยวิธีเจาะจง

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ