สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ประกาศ/คำสั่ง
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒

[ 15-02-2566 ] Hits:3306

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ ๓

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ ๓

[ 15-02-2566 ] Hits:123

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.2566

[ 15-02-2566 ] Hits:110

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

[ 13-02-2566 ] Hits:83

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโสกแสง

      โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโสกแสง (รพ.สต.โสกแสง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 34280 ติดต่อ 045-318105

[ 01-12-2564 ] Hits:489

วัดทุ่งเพียง

       วัดทุ่งเพียง เป็นวัดราษฎร์ สังกัด คณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. 2484 รับวิสุงคามสีมา เมื่อ 29 เมษายน พ.ศ. 2535

[ 01-12-2564 ] Hits:452

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ