ข่าวกิจกรรม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)แก้ไขครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ ๓

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.2566

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2565

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2565

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2565

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2565

ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2565

ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2565

ฐานข้อมูลผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง เรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตโครงการจัดทำถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฯ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง เรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตโครงการจัดทำถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฯ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง เรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตโครงการจัดทำถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฯ ครั้งที่ 3

 ประชาสัมพันธ์บริการรับชำระเงินภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆผ่านระบบ PromptPay(พร้อมเพย์)

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ