ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในบ้าน หมู่ที่ 6 บ้านดอนชัยชนะ

วันจันทร์, 13 มีนาคม 2566 14:17

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในบ้าน หมู่ที่ 6 บ้านดอนชัยชนะ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย(รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมาณการ ๆที่ อบต.โสกแสงกำหนดฯ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมทรัพย์อุบลเทรดดิ้ง โดยการเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 412,000.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ