ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนสว่าง หมู่ 7

วันศุกร์, 10 มีนาคม 2566 14:27

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนสว่าง หมู่ 7(รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมาณการ ๆที่ อบต.โสกแสงกำหนดฯ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมทรัพย์อุบลเทรดดิ้ง 2018 โดยการเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 78,500.- บาท (เจ็ดหมื่นแแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ